free site creation software
Mobirise

Asfaltové membrány rozdeľujeme do troch základných skupín. Sú to APP, APAO a SBS bituménové polymérové membrány na konštrukciu jedno, alebo dvojvrstvových vodotesných strešných konštrukcií so špecifickými vlastnosťami ku konkrétne určenému typu použitia.
Použitím týchto membrán zabezpečíme dlhodobú dokonalú vodotesnosť, ochranu proti UV a aj mechanickému namáhaniu.

APP- sú to membrány s výbornou odolnosťou voči starnutiu a            s dobrou stabilitou za horúca aj za studena, sú                              použiteľné v takmer každom klimatickom pásme.                          Odolávajú stárnutiu a UV žiareniu.

SBS- zlúčeniny zabezpečujú veľmi vysokú pružnosť za                          studena a vynikajúcu odolnosť voči namáhaniu.                            Obsiahnuté zlúčeniny podporujúce pevnosť výstuží                    dáva týmto membránam možnosť použitia až v                            extrémnych poveternostných podmienkach.

APAO-  sú zložené z konkrétnej zlúčeniny APAO, ktorá                             kombinuje veľmi vysokú pružnosť za studena,                               s mimoriadnou odolnosťou voči starnutiu spôsobenou               UV žiarením a vynikajúcou odolnosťou voči              
              namáhaniu. Jedinečnosť zmesy dávajú výrobku                           univerzálne vlastnosti, vďaka ktorým ich je možné                       prispôsobiť každému stavu a poveternostným                               podmienkam.