develop free website
Mobirise

K problémovým poruchám patrí tiež únik tepla, zle izolovanou strechou. Dodatočné zateplenie striech polyuretánovou doskou sa dokonale zamädzí vzniku tepelných mostov, vyspáduje a vyrovná plochu strechy od priehlbín, kde sa zadržuje voda.

Poloyuretán PUR GT je vysoko účinná tepelná izolácia s veľmi nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti 0,025(W/mK), čo je vynikajúca hodnota. Vďaka veľmi malým vzduchovým pórom v pene a vyššej absorpcii tepelného infračerveného žiarenia podstatne obmädzí širenie tepla penou.

V starších domoch sa na izolovanie používala škvára, škvárobetón, pórobetón či penový polystyrén. Tieto izolanty treba pri rekonštrukcii vymeniť za dosky z extrudovaného polyuretanu.