css templates
Mobirise

Montáž a výmena klampiarskych prvkov

Prevádzame výmenu odkvapových systémov žlabov a zvodov,odkvapových a atikových plechov. 

Mobirise

Hydroizolácie plochých striech

Hydroizolácia je vykonávaná natavením novej hydroizolačnej vrstvy bez alebo s demontážou pôvodnej krytiny. Kvalitné, certifikované materiály talianskej výroby a odborná montáž vám zaručia, že k vám nepresiakne ani kvapka.

Mobirise

Zateplenie plochej strechy

Kvalitným zateplenim  dosiahnete vysokú energetickú úsporu. My vám pomôžeme zvoliť vhodnú tepelnú izoláciu pre vašu strechu.

Mobirise

Hydroizolácie základov novostavieb a muriva

Izolácia základov je nesmierne dôležitá. Kvalitne zrealizovanou izoláciou základov, dokážeme účinne zabrániť nežiadúcemu prenikaniu povrchovej vody do konštrukcie rodinného domu.

Mobirise

Rekonštrukcia starých plechových striech

Táto rekonštrukcia je vykonaná bez demontáže plechovej krytiny, zatlačením a vyrovnaním stojatych falcov a prikotvenie plechu k podkladu. Následne je aplikovaná nová hydroizolačná vrstva modifikovanými asfaltovými pásmi.